SUBMITTING A FULL PAPER (ENGLISH / TÜRKÇE) IS NOT MANDATORY.

TAM METİN GONDERİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR. İSTEĞE BAĞLIDIR.

1 November  2018 First Call İlk Çağrı
1 December 2018 Second Call İkinci Çağrı
15 April 2019 Deadline for Submitting Abstract Özet Gönderim Sonu
5 April 2019 Deadline for Early Bird Registration Erken Kayıt Sonu
15 April 2019 Deadline Normal Registration Normal Kayıt Sonu
20 April 2019 Full Paper for Proceeding Book (NOT OBLIGATORY) Kongre Tebliğler Kitabı için Tam Metin Gönderim Sonu (ZORUNLU DEĞİLDİR)
25 April 2019 Deadline for Sending Virtual Presentations Powerpoint) Sanal Sunumların Son Gönderim Tarihi (Seslendirilmiş Powerpoint veya Video)
26 April 2019 Final Program Programın İlanı
2 May 2019 10th. CUDES 10th. CUDES
10 May 2019 Full Paper Submission for Turkish Studies Journal and IJOPEC Edited International Book Chapter
(NOT OBLIGATORY)
Turkish Studies Dergisi ve IJOPEC Editörlü Uluslararası Kitap Bölümü için Tam Metin Gönderimi
(ZORUNLU DEĞİLDİR)

ORGANIZERS

SPONSORS