ORGANIZERS

HONORARY CHAIRS 

Academician Dr. David Gurgenidze

(Rector, Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia)

Prof. Dr. Bülent Şengörür

(Kırklareli University, Kırklareli, Turkey)

Prof. Dr. Mehmet Durman

(Rector, Beykoz University, İstanbul, Turkey)

Prof. Dr. Vladimir Bumbaširević

(Rector, University of Belgrade, Belgrade, Serbia)

Prof. Dr. Grigorii Vazov

(VUZF University, Sofia, Bulgaria)

Prof. Dr. Çağrı Erhan

(Rector, Altınbaş University, İstanbul, Turkey)

CONFERENCE CHAIRS

Prof. Dr. Irakli Gabisonia

(Dean, Faculty of Law and International Relations, Tbilisi, Georgia)

Prof. Dr. Ünal Çağlar

(Dean, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Kırklareli University, Kırklareli, Turkey)

Prof. Dr. M. Mustafa Erdoğdu

(Dean, School of Business and Administrative  Sciences, Beykoz University, İstanbul, Turkey)

Prof. Dr. Ljiljana Marković

(Dean, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia)

ORGANIZING COMMITTEE CHAIRS

Prof. Dr. Sophio Midelashvili

(Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia)

Prof. Dr. İsmail Şiriner

(Batman University, Batman, Turkey)

Prof. Dr. Sinan Alçın

(Kırklareli University, Kırklareli, Turkey)

Prof. Dr. Devi Khvedeliani

(Georgian Technical University, Tbilisi, Georgia)

ORGANIZING COMMITTEE

Abidin Çevik
Kocaeli University

Betül Gültekin Albayrak
Kırklareli University

Burçak Parlak
Kırklareli University

Dilan Ulusoy
Muğla Sıtkı Koçman University

David Khupenia
Georgian Technical University

Duygu Ersoy
Altınbaş University

Emilia Alaverdov
Georgian Technical University

Emrah Doğan
Bitlis Eren University

Emre Çevik
Kırklareli University

Farhang Morady
University of Westminster

Gülşah Özşahin
Kırklareli University

H. Gülçin Beken
Gümüşhane University

Halit Sağlam
Marmara University

Hikmet Dersim Yıldız
Marmara University

Hilal Görkem
Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

Jülide Karakoç
Altınbaş University

Kendal Deniz
Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

Maka Benashvili
Georgian Technical University

Mehmet Emin Kenanoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

Murat Aydın
Çanakkale Onsekiz Mart Uni.

Mustafa Doğan
Batman University

Nuran Öze
Arkin University of Creative Arts and Design

Osman Geyik
Dicle University

Ozan Gönüllü
Kocaeli University

Özgün Biçer
Marmara University

Seda Atasaygın
Alnus Inverstment

Sezgin Sezgin
Kırklareli University

Sinan Binay
Marmara University

Tamar Baramia
Georgian Technical University

Timur Tugay 
Çanakkale Onsekiz Mart University

Yusuf Cengiz
Kırklareli University

Zişan Yardım Kılıçkan
Kocaeli University

ORGANIZERS & SUPPORTERS